×
 

Vår inriktning

barn bygger med klossar pysslingen förskola lärkan

Lustfylld vardag

Barnen på Lärkan ska minnas sin tid på förskolan med glädje! Naturupplevelser, sång och musik, rörelse, skapande, språk och matematik är några områden som ger våra barn en lustfylld och lärorik vardag.
Pojke vattnar plantor

Efter egen förmåga

På Lärkan uppmuntrar vi barnen att göra egna val, utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Vår fantastiska gård och närmiljö med öppna ytor och skog erbjuder stora möjligheter till äventyr och fantasifull lek.
Pojke springer på förskola

Rörelse

Vi har stort fokus på rörelse som får igång kropp och knopp. Varje fredag håller barn och pedagoger olika former av aktiviteter och har Fredagsfys. Ibland blir det Yoga med Pyss och Ling.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Lärkan är den omsorgsfulla förskolan i Vendelsö 

På Lärkans förskola i Vendelsö arbetar vi med omsorgsfullt lärande där barnens bästa alltid får vara i fokus. Våra pedagoger jobbar aktivt för att barnen lära sig betydelsen av ett respektfullt bemötande och få förståelse för allas lika värde. Barnen får utvecklas i en spännande och trygg lärmiljö där varje dag är en upptäcktsfärd. För att alla barn ska känna sig sedda och hörda delar vi in dem i mindre grupper med roliga och lärande utmaningar både inne och ute. 

En förskola i Vendelsö med rörelse och hälsa i fokus

Lärkan är förskolan i Vendelsö med rörelseglädje och hälsa i fokus. Vi vill att barnen från tidig ålder ska få med sig vikten av ett hälsosamt liv, både när det kommer till mat och motion. Vi har en fin gård där barnen får leka och lära sig om sin kroppsmotorik och vi gör ofta utflykter till vår närmiljö för att barnen ska få större utmaningar. En gång per år anordnar vi Lärkanloppet som är ett roligt event för både barn och vuxna.

God kontakt med vårdnadshavare

För oss är den dagliga kontakten med dig som vårdnadshavare viktig. Vi har samtal både vid lämning och hämtning och har flera mötesforum och informationskanaler där du kan vara med och påverka vår verksamhet. Allt för att både du och ditt barn ska vara trygga hos oss.


Här kan du läsa mer om Lärkan.