×
 

Vår inriktning

barn bygger med klossar pysslingen förskola björken

Det kompetenta barnet

Vi arbetar aktivt för att varje barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga och personlighet på ett lekfullt och kreativt sätt. Vi arbetar med att skapa en levande läroprocess där målen för lärandet utgår från våra läroplansmål.
lekande barn på pysslingen förskola björken

Rörelse

Vi har fokus på rörelse för både kropp och knopp. Varje fredag har barn och pedagoger fredagsfys.
lärorikt pussel pysslingen förskola björken

Grundverksamhet

I vår grundverksamhet ingår skapande, rörelse, sång, musik, språk, matematik och naturvetenskap. Vi anser att allt man kan lära inomhus kan man lära utomhus och stor del av vår verksamhet sker på vår stora fina gård, i skog och närmiljöer.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Björken är den personliga förskolan i Handen

Björkens förskola i Handen är en personlig förskola. Vi vet hur viktigt det är att den miljön där du lämnar ditt barn stora delar av dagen känns trygg. Därför är det viktigt för oss att våra pedagoger lär känna alla barnen på förskolan. Genom att lära känna barnen kan vi se till deras individuella behov och bemöta varje barn efter deras förutsättningar. Med empatiska och engagerade pedagoger som får barnen att känna sig sedda och hörda lägger vi en god grund för trygga och välmående barn som utvecklas utifrån sin förmåga.

En förskola i Haninge med rörelseglädje i fokus

På Björkens förskola i Haninge vill vi lägga grunden för ett hälsosamt liv. Vi vet att barn som får röra på sig inte bara mår bättre rent fysiskt, de får dessutom bättre koncentrationsförmåga och en mer hälsosam relation till sin egen kropp.  Därför lägger vi stor vikt vid att skapa ett lustfyllt förhållningssätt till rörelse och motion i olika former. Vi arrangerar till exempel det traditionsenliga Björkenloppet en gång per år, där barnen såväl som barnens familjemedlemmar är välkomna att delta. 

En förskola i Handen med trygg och utvecklande miljö

Hos oss på Björkens förskola i Handen får ditt barn vistas i en trygg miljö utformad för ett lustfyllt och optimalt lärande. Vår pedagogik är utformad efter övertygelsen att barn lär sig bäst i mindre grupper. Därför delar vi in barnen i grupper och låter dem ta sig an lagom stora pedagogiska utmaningar i inomhusmiljö såväl som i utemiljö.

Här kan du läsa mer om Björken

barn och pedagoger som pysslar tillsammans inne i förskolans lärmiljö