×
 

Resultat i Lärkans kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat och att det är dessutom mycket högre svarsfrekvens än förra året. Resultatet visar att vårt arbete med bland annat trygghetsvandringar, rörelsedagar samt en bra dialog och samverkan med vårdnadshavarna har gjort skillnad. 

Årets resultat visar även på att vår verksamhet är stabil, att vårdnadshavare och barn är trygga, nöjda och trivs på förskolan och med pedagogerna. Vårt utvecklingsarbete med lärmiljöerna inne har synliggjorts och uppmärksammats. Vi har kontinuerligt informerat om förskolans verksamhet och barnens undervisning både på Schoolsoft och i sociala medier.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.