×
 

Resultat i Lärkans kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat, även om svarsfrekvensen blev lite lägre än förra året. Resultatet visar att vårt arbete med att utveckla våra lärmiljöer även har synliggjorts för våra vårdnadshavare. Resultatet för stimulerande lärmiljöer har ökat. 

Hela 99% av våra vårdnadshavare på Lärkan upplever att deras barn har bra pedagoger. 

Ett utvecklingsområde är den information som vårdnadshavare får gällande barnets utveckling och lärande. Detta är ett av de områden som vi kommer att fokusera på inför nästa läsår.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.