×
 

Vår inriktning

Hälsosam förskola

På Baldersro vill vi skapa en trygg, utforskande och utvecklande miljö för alla barn. Hos oss ska varje dag vara en lärorik upptäcktsfärd för alla barn!

Rörelse

Vi lägger stort fokus på rörelse som får igång knopp och kropp. Rörelseglädje leder till hälsa och välbefinnande.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Baldersro är en förskola i Haninge där trygghet och lärande står i fokus

Pysslingen Baldersro är en förskola i Haninge som arbetar för att vara en trygg mötesplats där barnen får utvecklas. Vi anpassar oss efter barnens intressen och tar tillvara på deras nyfikenhet för att lärande ska vara roligt och stimulerande. Hos oss möts olika kulturer, etniciteter och familjekonstellationer som skapar mångfald och berikar vår förskola i Haninge.

Den hälsosamma förskolan i Handen

Här på Baldersros förskola i Handen har vi ett stort fokus på hälsa och rörelse. Vårt mål är att skapa rörelseglädje och att varje barn ska förstå vikten av varierad och näringsrik mat. Vi arrangerar flera roliga aktiviteter såsom Baldersroloppet där rörelse och samarbete förenas och gör årligen flera utflykter till närliggande skog och naturområden för lärande i en stimulerande omgivning. Hos oss sker lärande i trygga och inspirerande miljöer där nyfikenhet främjas och barnen får vara delaktiga i planeringen.

En förskola i Haninge där relationer skapas

För att barnen ska känna sig trygga arbetar vi alltid med att skapa nära relationer med barnen, men även med dig som vårdnadshavare. Vi tillämpar en föräldraaktiv inskolning och ger dig dagligen information om ditt barns dag på skolan via samtal och bloggar i verktyget Mitt Pysslingen. Du har även möjligheten att påverka verksamheten genom föräldramöten och samverkansmöten där du kan dela med dig av idéer och förslag och få svar på dina frågor om vår verksamhet. 

Här kan du läsa mer om Baldersro.