×
 

Hej Sussie!

Sussie är barnskötare på Lärkan och strävar efter att vara lösningsinriktad och se möjligheter.

Namn: Sussie Grönquist
Jobbar som: Barnskötare

Vad är det bästa med Lärkan?

Att vi pedagoger har barnfokus. Vi ser våra barn som kompetenta, med förmågor och kunskaper som även vi pedagoger får ta del av och lära oss av. Vi har en kultur på Lärkan där vi strävar mot att vara lösningsinriktade, se möjligheterna, samarbeta och lyfta varandra så att alla får möjlighet att växa och utvecklas.

Hur är det att arbeta i Pysslingen Förskolor?

Det finns tydliga roller och riktlinjer i hela organisationen ‒ i våra lokala ledningsteam, arbetslag och inom hela vår koncern Academedia. Det finns också goda möjligheter för oss pedagoger att vidareutvecklas genom kompetensutveckling och fortbildningar som Pysslingen förskolor håller.

Namn: Sussie Grönquist
Jobbar som: Barnskötare