×
 

Hej Emma!

Emma är förskollärare på Lärkans förskola. Hon uppskattar Lärkans fantastiska gård och alla möjligheter som den ger.

Namn: Emma Björkqvist
Jobbar som: Förskollärare

Vad är det bästa med Lärkan?

Det bästa med Lärkan är den fantastiska gården och alla möjligheter till lek, utforskande och rekreation som finns här. De stora ytorna skapar plats för bollspel, lekar och spring. Skogsdungen ger ett fantastiskt lugn och möjlighet att uppleva naturen. De parkliknande gångarna och stigarna tillsammans med häckarna skapar små rum i vår utemiljö och är perfekta för mindre undervisningsgrupper. Tillsammans bildar allt en utmärkt helhet.

Hur är det att arbeta i Pysslingen Förskolor?

Jag upplever att Pysslingen har en tydlig struktur, vilket skapar trygghet för oss medarbetare. Vi får bra ledning i kvalitetsarbetet och i det kollegiala lärandet.

Namn: Emma Björkqvist
Jobbar som: Förskollärare