×
 

Om Hagtornsgården

Ateljé och skapande

Skapande i olika former har en viktig roll på Hagtornsgården, och varje avdelning erbjuder material för varierande uttrycksformer. I vår stora gemensamma ateljé ges alla barn möjlighet att utforska och skapa i mindre grupper, och får därmed fördjupa sina färdigheter i olika tekniker. Vi inspirerar och skapar tillfällen för alla barn att upptäcka och experimentera!

Hållbar utveckling

Hagtornsgården är en Grön Flagg-certifierad förskola, vilket innebär att vi arbetar i projekt för att främja en hållbar utveckling, med alla våra barn. Vi vill att varje barn ska få kunskaper och erfarenheter som rustar dem inför en hållbar framtid.

Mångfald och språk

Vi tar till vara på den mångkulturella rikedomen i vårt område, och använder oss dagligen av de olika språk som finns representerade hos oss. I samtal med barn, i sånger och i vårt utforskande av olika kulturer tillsammans med barnen kan vi dela med oss av erfarenheter och traditioner. Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavare och stor erfarenhet av att arbeta med familjer som behöver tolk eller stöd med svenska språket.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. I dagsläget är förskolans öppettider 06.45 - 17.30.

Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar