×
 

Vår inriktning

Skapande

Skapande i olika former har en viktig roll på Hagtornsgården, och varje avdelning erbjuder material för varierande uttrycksformer.
Barn på förskolan läser bok ur digitalt bibliotek

Språk

Vi tar tillvara den mångkulturella rikedomen i vårt område, och använder oss dagligen av de olika språk som finns representerade hos oss.
Flicka på förskola vattnar plantor i projekt om hållbarhet

Grön Flagg

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling som gör att arbetet kring miljö får en röd tråd och kontinuitet. Tillsammans med barnen bygger vi vår gemensamma framtid.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Den kreativa förskolan i Enskede

  På Hagtornsgårdens förskola i Enskede tar vi tillvara på barnens kreativitet. Våra engagerade pedagoger arbetar för att få barnen att känna sig trygga och uppmuntrar dem att testa nya saker för att upptäcka nya intressen och talanger. Hagtornsgården har flera olika avdelningar som erbjuder spännande material som inspirerar barnen till skapande i olika former. Vi har till exempel en härlig ateljé där barnen får möjlighet att måla med olika tekniker i mindre barngrupper. 

  Hållbar utveckling i fokus

  Vi är övertygade om att en hållbar framtid börjar med barnen och har därför valt att arbeta aktivt med hållbar utveckling. Hagtorngårdens förskola i Enskede är en Grön Flagg-certifierad förskola, vilket innebär att vi arbetar i projekt för att ge barnen kunskap och förståelse kring vad som krävs för att skapa en hållbar värld. Genom att göra detta på ett sätt anpassat efter barn har Grön Flagg blivit ett både framgångsrikt och lustfyllt projekt som engagerat barnen mycket.

  En förskola i Enskede med språk och mångfald i fokus

  Språk och mångfald är viktiga hörnstenar i den dagliga verksamheten hos oss på Hagtornsgården. Hos oss finns barn och pedagoger från olika kulturella bakgrunder som talar olika språk – någonting vi valt att ta tillvara på. Tillsammans utforskar vi olika språk och kulturer genom nära samarbete med er som vårdnadshavare för att barnen tidigt ska få en god grund för ett accepterande, förstående och solidariskt förhållningssätt mot människor från alla typer av bakgrunder.

  Här kan du läsa mer om Hagtornsgården