×
 

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Det dagliga mötet

Det dagliga mötet vid hämtning och lämning är viktigt för oss. Det möjliggör en dialog för att samverka kring barnets trivsel, utveckling och lärande på förskolan. Barnen uppmuntras att själva berätta och visa med stöd av pedagogerna som finns till hands om det behövs.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal en till två gånger per läsår. Som nyinskolad på förskolan följer vi upp med ett inskolningssamtal.

Mitt Pysslingen

Genom vår digitala plattform får vårdnadshavarna kontinuerlig uppdatering om barnets utveckling och lärande i bild och text. Informationen ligger till grund för utvecklingssamtalen. I plattformen skickas även veckobrev med information om vad avdelningen gjort under veckan som gått och ska göra under kommande vecka. 

Förskoleråd

Rådet är ett öppet forum där förskolan bjuder in vårdnadshavare att delta i förskolans utveckling. Där presenteras planer, idéer och nyheter som rör hela förskolan. I rådet diskuterar vi frågor som rör förskolan ur olika perspektiv. Här lyfter vi aktuella frågor och funderingar kring utbildningen. Vi informerar även om vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Årlig kundundersökning

Varje år får vårdnadshavare svara på en enkät kring hur de upplever förskolan. Resultatet från enkäten utgör ett viktigt verktyg för vår utveckling.