×
 

På Hagtornsgården inspirerar vi till rörelseglädje

Vi vet att fysisk rörelse är viktigt för en hållbar framtid. Att väcka lust och glädje och inspirera barn att röra sig är en betydande del av förskolans uppdrag. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Ju tidigare vi etablerar en vana att röra på oss, desto större chans är det att vi fortsätter med fysisk aktivitet högre upp i åldrarna. Barn ska få röra sig på olika sätt och förskolan har möjlighet att skapa variation. 

I Pysslingen Förskolor har vi en gemensam dag varje år, “Hela Pysslingen rör på sig!”, där alla, små som stora, fokuserar extra mycket på rörelse. Dagen anordnas i samband med internationella hjärtdagen ‒ en dag som uppmärksammar fysisk aktivitet för ett friskt hjärta och som därmed främjar och förebygger ett friskt liv.