×
 

Så arbetar vi med hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet. Förskolan är en plats där kreativitet och lek blandas med lärande och omsorg, både om varandra och om vår gemensamma miljö. Enligt läroplanen ska förskolan bidra till att bygga upp barnens positiva framtidstro och lägga grunden till ett engagemang för hållbar utveckling - miljömässig, ekonomisk och social.

Social hållbarhet

Detta är grunden för vår verksamhet, vi ska ge alla barn en likvärdig start i livet. Förskolan ska också lägga grunden för det livslånga lärandet.

Vi arbetar varje dag för att göra världen lite mer hållbar och för att förskolan ska vara en trygg och stimulerande plats för ditt barn. Vad innebär då det i praktiken? Det handlar om allt ifrån hälsa och välmående till att ge ditt barn inflytande över vad det ska leka med för stunden. Det kan också vara att vi firar midsommar tillsammans på förskolan eller pratar med barnen om hur man är en bra kompis och löser konflikter som uppstår.

Ekonomisk hållbarhet

Vi arbetar löpande för att minska våra klimatavtryck. Lokaler, resor, inköp och mat är exempel på områden som är viktiga för oss för att minimera den miljöpåverkan vår verksamhet har. Vi månar om material och lärmiljöer och gör medvetna, ansvarsfulla inköp.

Mathållning är en viktig del i vår utbildning. Vi försöker minimera vårt matsvinn och ser måltiden som ett bra tillfälle att samtala om frågor som hållbarhet och var maten vi äter kommer ifrån.

Ekologisk hållbarhet

Störst effekt på det hållbara samhället har vår verksamhet genom att vi i vår utbildning hjälper barnen att bygga en hållbar relation till natur, miljö och samhälle. Vi ska lära barnen att göra medvetna val nu och i framtiden.

Hela Pysslingen för en hållbar miljö

Varje år, i samband med internationella världsmiljödagen, har vi en gemensam hållbarhetsdag på våra förskolor där vi belyser hållbarhetsfrågan lite extra. Syftet är att öka medvetenheten om hur vi som individer genom handling kan vara med och bidra till en hållbar miljö, men också att manifestera och gemensamt uppmärksamma det arbete som pågår varje dag i våra förskolor.

Hållbar förskola

Pysslingen medverkar i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola tillsammans med iFous. Syftet med programmet är att med stöd av forskning identifiera effektiva sätt att arbeta med hur vi skapar hållbara barn och en hållbar verksamhet. Programmet ska också utgöra grund för kunskapsutveckling och stöd för ny forskning på området utbildning för hållbar utveckling. Läs mer här.

Hur jobbar min förskola med hållbar utveckling?

Besök gärna hemsidan för den förskola du är intresserad av och läs mer: pysslingen.se/forskolansnamn, eller hitta förskola här.

två skrattande barn håller om varandra inne på förskolan
barn i vagnar i naturen