×
 

Om Mälarhöjdsparken

Lärande för hållbar utveckling

Arbete med hållbar utveckling i förskolan handlar för oss om ett förhållningssätt och en riktning som sträcker sig över alla områden i förskolans läroplan. Vi vill ge barnen på vår förskola en positiv framtidstro och en känsla av att de har rätt att påverka och medverka i sina liv, både nu och i framtiden. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling ur flera perspektiv: social och kulturell hållbarhet, ekologisk/miljömässig samt ekonomisk hållbarhet. 

Vårt mål är att barnen ska utveckla en empati och förståelse för allt levande och lära sig att förstå samband mellan människa, natur och samhälle. 

Hälsa och rörelse

På Mälarhöjdsparkens förskola fokuserar vi på hälsa och rörelse för att ge barnen förutsättningar för en långsiktigt god hälsa. Forskning visar att god fysisk hälsa främjar lärande. Därför är det viktigt att skapa en balans mellan rörelseaktiviteter och stunder som kräver mer koncentration. Vi samarbetar aktivt med Friluftsfrämjandet för att främja dessa värden.

Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik ger oss konkreta verktyg för att ta ut undervisningen i naturen. Med friluftsliv på schemat får barnen ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och lär sig att förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Här grundlägger de friluftsfärdigheter och lust till fysisk aktivitet. Att dagligen och helt väderoberoende få vistas ute är viktigt för alla barn. Dessutom ger det en minskad infektionsrisk, ökad aptit och bättre sömn.

Projektinriktat och utforskande arbetssätt

Vi arbetar projektinriktat, vilket betyder att barnen får chans att fördjupa sig i olika teman. Projekten skapas utifrån barnens intressen och vad de vill undersöka tillsammans.

Tillsammans formulerar vi projekten övergripande. Genom utforskandet, i samspel med omgivningen och genom olika verktyg och material formar vi allt till ett gemensamt lärande. 

Observation, analys och reflektion

En viktig faktor i vårt arbete är det kollegiala utbytet. Vi har en struktur för att regelbundet träffas och reflektera kring verksamheten och barnens lärprocesser. Vi tar hjälp av relevant forskning samt utbildningar för att hela tiden reflektera kring begreppen kunskap och lärande. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

“Vi gör föräldrarna delaktiga i barnens projekt, då vi ser att det ger kraft åt barnens processer och undersökande på förskolan.”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar