×
 

Resultat i Mälarhöjdsparkens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är stolta över årets resultat som visar på ett ökat förtroende bland våra vårdnadshavare. Resultatet visar att de insatser som vi gjort utifrån föregående år har gett en positiv effekt på verksamheten. Vi har bland annat jobbat aktivt med att utveckla kommunikationen med våra vårdnadshavare samt mottagandet på förskolan, vilket vi ser har gett en positiv effekt även på barnen.

Alla våra vårdnadshavare kommer under våren att få vara delaktiga i uppföljningen av vårt resultat via föräldramöten samt genom samtal och dialog. Vårdnadshavarnas synpunkter är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.