×

Resultat i Mälarhöjdsparkens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar att vi har flera grundläggande förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. Det gäller framförallt hur vi arbetar med att alla barn ska känna sig trygga på förskolan samt hur vi samverkar med vårdnadshavare. Vi ser att pandemin har påverkat förskolans verksamhet och vi har inte lyckats fullt ut med att hitta bra lösningar under året.

Vi har redan påbörjat vårt förändringsarbete, där de viktigaste aktiviteterna är trygghetsvandringar tillsammans med barnen, stöd för organisering och planering av dagarna, insatser för digital kommunikation med vårdnadshavare samt kompetensutveckling för personalen. Ett arbete med att öka förskollärartätheten har inletts.

Alla våra vårdnadshavare kommer under året att få vara delaktiga i uppföljningen av vårt resultat via föräldramöten samt genom samtal och dialog. Vårdnadshavarnas synpunkter är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.