×
 

Varför är det viktigt att vårdnadshavare och pedagoger delar samma kunskaper?

Att du som vårdnadshavare delar samma kunskaper som ditt barns pedagoger om barnhälsofrågor skapar trygghet och tydlighet. Tillsammans kan vi stärka förutsättningarna för barnets hälsa. 

Utbildningen möjliggör inte bara samsyn kring barns hälsa och de utvecklingsfaser som ett barn går igenom, utan ger dig också större förståelse för förskolans uppdrag. 

Våra utbildningsfilmer om barnhälsa

Utbildningen består av filmer med experter från Barnsjukhuset Martina och omfattar sex övergripande områden:

  • infektioner och smittvägar
  • rörelse och återhämtning 
  • blöjfria barn och potträning
  • barn och mat
  • barns generella utveckling (språk och kommunikation)
  • anknytning