×
 

Vår inriktning

Reggio Emilia-inspirerad förskola

Vi utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk.
Barn målar med pedagog på Solängens förskola

Projektinriktat arbetssätt

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Vid hämtning får du en muntlig rapport om vad barnet har varit med om under dagen.

Mindre grupper

Barnen delas in i mindre grupper med olika aktiviteter som utmanar barnen i deras utveckling och lärande. Det sociala samspelet är en viktig del i verksamheten.

Så ser det ut hos oss!

Titta in hos oss och upplev vår verksamhet.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Mälarhöjdsparken är en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Fruängen

På Mälarhöjdsparkens förskola i Fruängen arbetar vi med kreativa tekniker för att förskoletiden ska vara rolig och fylld av lärande. Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola där barnen delas in i mindre grupper med olika aktiviteter på en passande nivå. Alla barn ska få möjligheten att synas och höras och träna sig i att våga mer. Vår avdelning är en verkstad med olika stationer för lärande och lek och vi har en ateljé där barnen får utmanas och får prova på många typer av hantverk.

En förskola i Fruängen där barnen får ha inflytande

Mälarhöjdsparken är förskolan i Fruängen där barnen får vara med och påverka. Med observation, analys och reflektion av barnens lek kan vi planera vår verksamhet efter deras intressen och erfarenheter. Detta är en viktig del av vårt arbete för att barnen ska få en rolig, utvecklande och lärofylld förskoletid hos oss. Våra pedagoger träffas ofta för att reflektera kring läroprocesser och tar hjälp av forskning och olika utbildningar för att vara uppdaterade i kunskap och lärande. Hos oss får alla barn synas och höras och känna att de blir lyssnade på.

Goda kommunikation med vårdnadshavare

För att både du och ditt barn ska känna er trygga hos oss månar vi om kommunikationen med dig som vårdnadshavare. Vid lämning och hämtning har vi aktiva samtal och du får en muntlig rapport om vad ditt barn har gjort under dagen. Vi uppmuntrar också barnen till att själva berätta om sin dag, med stöd av våra pedagoger. 


Här kan du läsa mer om Mälarhöjdsparken.