×

 

Lärmiljöer som utgår från barnens intressen

Lärmiljöerna i alla Pysslingens förskolor är uppbyggda för att ge bästa möjliga förutsättningar för barns lek, utforskande och kreativitet. Utformningen av miljön sker alltid på ett medvetet sätt utifrån modern forskning om vad som främjar barns utveckling och lärande. Utifrån barnens intressen och behov skapar pedagoger och barn tillsammans, på så sätt lärmiljöer med en variation av material och aktiviteter, för att stimulera och väcka nyfikenhet, intresse och utforskande både inne och ute.

Väcker nyfikenhet utifrån olika områden

Våra lärmiljöer behöver inte vara bundna till rum, utan är flexibla och utgår från barnens behov och utforskande. Hos oss får pedagogerna möjlighet att förvandla varje miljö till en lärmiljö oavsett om barnen befinner sig på förskolan, i naturen eller i närområdet.

Barnens intressen påverkar 

Våra kompetenta pedagoger planerar och organiserar förskolans lärmiljö noga så att den passar barngruppen. Det finns ett syfte med varje material och dess plats, och miljöerna ska ständigt formas och utvecklas utifrån barnens egna frågor och intressen.

Arrangerat och spontant lärande 

En bra lärmiljö skapas varje dag i mötet mellan barn och pedagoger, men det är alltid våra pedagogers medvetna val och förhållningssätt som gynnar barnens lärande. Lärandet kan både arrangeras i form av aktiviteter och ske spontant i vardagliga situationer; till exempel vid påklädning, toalettbesök och måltider.

Barnets hälsa i fokus 

I vårt arbete för en god barnhälsa är den medvetna utformningen av barnens lärmiljöer en viktig del. I Pysslingen Förskolor ska lärmiljöerna alltid vara utformade så att varje barn kan må bra, utmanas och utvecklas under hela sin förskoletid.