×

 

Om Pysslingen Förskolor

Pysslingen Förskolor är idag Sveriges största och äldsta aktör inom fristående förskolor. 1986 startade vi våra två första förskolor i Nacka. De var de första privata förskolorna i Sverige. Båda förskolorna finns fortfarande kvar. Ända sedan starten har vi utmanat befintliga synsätt och drivit förskolans utveckling framåt. Idag är vi stolta över att vara en tydlig förebild inom många områden. 

Pysslingen Förskolor har drygt 100 förskolor i Stockholm, Mälardalen, Östersund, Halmstad och Skåne. Det som förenar oss är vår gemensamma värdegrund, vårt kvalitetsarbete och vårt omsorgsfulla lärande. 

Våra förskolor drivs utifrån sina egna lokala förutsättningar. Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, och förenar det lokala perspektivet med fördelarna av att vara ett starkt företag.

- en trygg värld

Barn med ryggsäck på Pysslingen förskolor

Inskolning

- föräldraaktiv inskolning för en trygg start

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

- en stimulerande värld

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok och utveklar sitt språk

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

bild av två flickor som sitter på en bänk och pratar inne på förskolan

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Vi inspirerar till rörelseglädje

- fysisk rörelse är viktigt för en hållbar framtid.

Att väcka lust och glädje och inspirera barn att röra sig är en del av förskolans uppdrag. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Ju tidigare vi etablerar en vana att röra på oss, desto större chans är det att vi fortsätter med fysisk aktivitet högre upp i åldrarna. Barn ska få röra sig på olika sätt och förskolan har möjlighet att skapa variation.

I Pysslingen Förskolor har vi en gemensam dag på hösten “Hela Pysslingen rör på sig!” där alla, små som stora, har extra fokus på rörelse. Dagen anordnas i samband med den internationella hjärtdagen ‒ en dag som uppmärksammar den fysiska aktiviteten för ett friskt hjärta och som därmed främjar och förebygger ett friskt liv.

Mat för aktiva barn

Maten på förskolan är viktig för att ditt barn ska få energi att leka och utvecklas varje dag. Men mat är faktiskt mycket mer än så! Hos oss i Pysslingen Förskolor vill vi skapa ett lustfyllt möte med maten och se till att varje måltid blir en upplevelse för alla sinnen.

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor följer respektive kommuns regler för ramtid och anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom dessa. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.