×
 

Så här tycker våra vårdnadshavare och medarbetare om oss

I början av varje år ber vi både dig som vårdnadshavare och våra medarbetare att besvara enkäter om hur man upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för vårt utvecklingsarbete under resten av året. Vi redovisar alla våra resultat öppet eftersom vi tror att det ligger en enorm kraft i öppna jämförelser. Öppenheten triggar oss själva att hela tiden bli bättre, och ger vårdnadshavare och medarbetare en god insyn i hur vi arbetar.

Vårdnadshavarundersökning

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Barnen trivs

Mitt barn trivs på sin förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling

Medarbetarundersökning 2023