Resultat i Sofiero Montessoris kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Under det gångna året har våra pedagoger arbetat aktivt med bemötandet gentemot våra vårdnadshavare, vilket vi också kan se i resultatet. Pedagogerna har infört nya rutiner för hur kommunikationen med vårdnadshavarna ska ske gällande barnets vardag på förskolan.

Under det kommande verksamhetsåret kommer vi arbeta vidare för att uppnå en ännu högre och jämnare kvalitet på förskolan.

Alla vårdnadshavare kommer att bli informerade om förskolans systematiska kvalitetsarbete i samband med föräldrarådet.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.