Våra avdelningar

Vallmon 0731 – 40 34 45

Prästkragen 0731 – 40 34 46

Blåklinten 0731 – 40 34 47

Smörblomman 0731 – 40 34 48

Platsansvarig

Ledningsteam

Skolchef - ansvarig för regionen