Hej Veronika!

Veronika Svanberg är förskollärare och har arbetat på Sofiero förskola sedan 2019. Veronika fokuserar på att erbjuda en god pedagogisk verksamhet som barnet upplever som roligt och stimulerande.

Namn: Veronika Svanberg
Jobbar som: Förskollärare

Vad gör förskolans Sofiero till en bra plats för våra barn?

‒ Vi på Sofiero är medforskande pedagoger som ständigt utgår från barns intresse och tidigare erfarenheter för att sedan skapa de bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet och omsorg som barnet upplever som roligt och stimulerande. Vi i personalen är goda förebilder för barnen och utforma vår verksamhet i enlighet med den värdegrund som beskriv i läroplanen. Barnen erbjuds även till att utveckla en stark självkänsla och gott självförtroende till sitt eget lärande.

Vilken är din favoritstund på dagen?

‒ Alla lärande situationer som sker under dagen där barnen visar och hjälper varandra. Men även bemötandet som sker i hallen. Överlämning är en daglig återkommande omsorgssituation där barnet ska känna sig välkomnat och tryggt. Det är en stund för anknytning och kan ha betydelse för hur dagen på förskolan kommer se ut.

Vad gillar du mest med att vara pedagog på Sofiero?

‒ Det bästa med att vara pedagog är att ingen dag är den andra lik. Mitt yrke lägger grunden
för ett livslångt lärande och innebär att vi formar framtidens vuxna.

Hur tänker du kring förskolans inriktning mot Mulle och rörelse?

‒ Fantastiskt! Verksamheten erbjuder barnen naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje och
utvecklar deras känsla av ansvar för allt som lever. Vi har otroligt fina närliggande miljöer som vi har gångavstånd till. Vi har bland annat skog, strand, Sofiero och fina lekplatser. Vi har även fina utomhusgårdar för barnen där de har möjlighet till all form av rörelse.

Vad är viktigt för dig i mötet med barnens föräldrar?

‒ Tryggt bemötande. Det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga att lämna sina barn på förskolan. Där med bemöter vi föräldrar med respekt och lyhördhet. Dagligen bemöter vi varje förälder som får möjlighet att höra olika händelser och aktiviteter som barnen har varit med om under dagen. Det är även viktigt för oss att föräldrarna ska känna trygghet att kunna berätta om sina funderingar som de har kring verksamheten.

Namn: Veronika Svanberg
Jobbar som: Förskollärare