Om Pålsjö Skog

På Pålsjö Skogs förskola lägger vi stor vikt vid att skapa en positiv miljö där både barn och föräldrar känner sig välkomna och sedda varje dag. Vi arbetar tematiskt utifrån läroplanens mål och barnens egna intressen.

Hos oss möts barnen av stimulerande miljöer där fokus ligger på uteverksamhet, fysisk aktivitet och rörelseglädje. 

Vårt mål är att tidigt lägga en grund för goda vanor och intressen, som i förlängningen ger hälsa och välbefinnande. Förskolan har en stor gård och en fantastisk närmiljö i form av natursköna Pålsjö Skog som vi ofta gör utflykter till. 

Då och då utmanar vi varandra i tennis på banorna som ligger alldeles intill förskolan och med de äldsta barnen har vi aktiviteter såsom simning och skridskoåkning.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Pyss och Ling läser och vilar på förskolan

Så arbetar vi

Förskolan består av en yngrebarnsavdelning och två äldrebarnsavdelningar.

På alla våra avdelningar möts barnen av en stimulerande miljö där fokus ligger på uteverksamhet, fysisk aktivitet och rörelseglädje. Vårt mål är att tidigt lägga en grund för goda vanor och intressen, som i förlängningen resulterar i hälsa och välbefinnande. 

På våra två äldrebarnsavdelningar erbjuder vi kontinuerligt barnen aktiviteter såsom gymnastik, tennis, simning och skridskoåkning.

Vanliga frågor och svar

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom kommunens ramtider. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.