Resultat i Pålsjö Skogs kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat! Vårt arbete med att skapa tillgängliga och omsorgsfulla lärmiljöer har gjort avtryck och det kan vi glädjande nog se i resultatet. Med hjälp av våra lärmiljöer och pedagogernas nyfikna och uppmuntrande förhållningssätt skapar vi en verksamhet med trygga barn.

Vi kommer arbeta vidare med att förbättra vårt informationsflöde i vardagen för att säkerställa att alla vårdnadshavare får god insyn i sina barns dagar.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.