×

 

Vår inriktning

Uteverksamhet

- vi förlägger en stor del av vår verksamhet utomhus, på förskolans fina gård eller i vår natursköna närmiljö.

Pojke springer på förskola

Rörelse

- vårt mål är att tidigt lägga en grund för goda vanor och intressen, som i förlängningen resulterar i hälsa och välbefinnande.

Så här ser det ut hos oss!

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

På gång hos oss