×
 

Vår inriktning

Uteverksamhet

- vi förlägger en stor del av vår verksamhet utomhus, på förskolans fina gård eller i vår natursköna närmiljö.
Pojke springer på förskola

Rörelse

- vårt mål är att tidigt lägga en grund för goda vanor och intressen, som i förlängningen resulterar i hälsa och välbefinnande.

Så här ser det ut hos oss!

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Pysslingen Pålsjö Skog är den välkomnande förskolan i Pålsjö 

  På vår förskola i Pålsjö arbetar vi aktivt för att skapa en positiv och välkomnande miljö där både barn och vuxna trivs. Hos oss får barnen vara i centrum och vi anpassar våra aktiviteter efter barnens intressen och behov. Våra pedagoger observerar, lyssnar och reflekterar med utgång i läroplanens mål när vi planerar dagarna på förskolan. Alla barn ska känna sig sedda och hörda och vi uppmuntrar dem till att våga ställa frågor och utforska sin nyfikenhet.

  En förskola i Helsingborg med fokus på rörelse

  Rörelseglädje är något som ständigt finns närvarande på Pålsjö Skogs förskola i Helsingborg. Vi vill att barnen redan från tidig ålder ska få med sig vikten av motion och goda vanor som ger hälsa och välbefinnande. Vi besöker ofta naturen i vår närmiljö där det finns gott om plats för lek och fysiska aktiviteter. De äldre barnen får också prova på roliga aktiviteter såsom tennis, simning och gymnastik. Rörelse utvecklar barnens kroppsmotorik och har goda effekter på inlärningsförmågan.   

  Var med och förbättra vår förskola i Pålsjö

  Som vårdnadshavare är det viktigt att du känner dig delaktig i ditt barns lärande och utveckling. Därför bjuder vi på Pålsjö Skogs förskola in dig till olika möten såsom föräldramöten, utvecklingssamtal och föräldraråd, där du har möjlighet att påverka verksamheten framåt. Vi vill att både du och ditt barn ska känna er trygga hos oss och strävar alltid efter att hålla en god kvalitet på vår verksamhet.


  Här kan du läsa mer om Pålsjö Skog.