×
 

Resultat i Kungshattens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi vill tacka alla ni vårdnadshavare som hjälper oss utveckla vår verksamhet genom att ni tagit er tid att svara på enkäten. Vi är väldigt glada att ni upplever att vi har bra pedagoger som stöttar era barn i deras utveckling och lärande!

Resultaten av enkäten kommer nu att analyseras tillsammans med pedagogerna för att sedan användas vidare i vårt arbete med att utveckla förskolan Kungshatten.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.