×
 

Våra inriktningar

förskolebarn på utflykt i skogen

Lärande för hållbar utveckling

Vi vill ge barnen en positiv framtidstro och en känsla av att de har rätt att påverka och medverka i sina liv, nu och i framtiden. Vi vill att barnen hos oss ska utveckla en empati och förståelse för allt levande.
skulptur i lera skapad av barn i förskolan

Språkutveckling genom 100 språk

Vi tar tillvara barnens nyfikenhet och intressen för att kommunicera på olika sätt. Vi lägger stor vikt vid estetiska uttryck som att rita och skapa med lera. Rim, ramsor och sång förstärker barnens lust till språket, liksom dans och drama.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Kungshatten är förskolan i Vårberg med lärande för hållbar utveckling

På Kungshattens förskola i Vårberg arbetar vi med hållbar utveckling. För oss handlar det om ett förhållningssätt och en riktning som sträcker sig över alla läroplansområden. Vi vill ge barnen en positiv framtidstro samt en känsla av att ha rätt att påverka och medverka i sina liv, nu och i framtiden.  Det handlar om social och kulturell hållbarhet, ekologisk/miljömässig hållbarhet, men även ekonomisk hållbarhet. Vi vill att barnen hos oss ska utveckla en empati och förståelse för allt levande samt erfara samband mellan människa, natur och samhälle. 

Språkutveckling i förskolan genom 100 språk   

Kungshatten är en förskola i Skärholmen där vi arbetar med att stimulera barnens språkutveckling i svenska genom att uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Vi lägger stor vikt vid estetiska uttryck. Rim och ramsor, sång och musik förstärker barnens lust till språket och förståelse för språkets byggstenar. Genom lek och drama kan barnen får en fördjupad förståelse av olika känslor. I dans kan vi utforska ord som avstånd, riktning och tempo. Vi lär oss att berätta och beskriva både verbalt och genom teckning, lera och digitala redskap som animering.

En förskola i Vårberg med projektinriktat arbetssätt 

På vår förskola i Vårberg har vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnen får fördjupa sig i ett utforskande både inomhus och utomhus. Projekten skapas utifrån barnens intressen och vad de vill undersöka tillsammans. Verktygen kan vara videofilmer, bilder, anteckningar, föremål och teckningar som dokumenterar processen. Genom att observera, dokumentera, tolka, diskutera och reflektera över det vi ser och hör kan vi lättare se och förstå barnens tankar, föreställningar och lärprocesser. 


Här kan du läsa mer om Kungshatten

barnteckningar på förskolan dokumenteras med ipad