×
 

Våra inriktningar

Nyfikenhet

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation och analys av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare.
Mörkhårig flicka tittar in i kameran

Relationellt lärande

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Barnen delas in i mindre grupper varje dag och erbjuds aktiviteter både utomhus och inomhus.

Utforskande lärmiljöer

Vi ser avdelningen som en verkstad där det erbjuds olika stationer för utforskande, lärande och lek. Våra pedagogiska miljöer utformas för att vara tydliga och inspirerande.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Pysslingen Kungshatten är förskolan i Vårberg med utforskande lärmiljöer

  På Kungshattens förskola i Vårberg har våra pedagogiska miljöer utformats för utforskande, lärande och lek. Barnen får möjlighet att utvecklas på en trygg plats och får alla förutsättningar de behöver för att bli självständiga och kompetenta individer. Bland annat så möblerar vi våra lokaler med låga bord och stolar samt hyllor som är enkla för barnen att nå. Vi vill uppmuntra barnen till att klara av mycket mer själva och inspirera dem till att våga prova. 

  En Reggio Emilia-inspirerad förskola i Skärholmen

  Kungshatten är en Reggio-inspirerad förskola i Skärholmen där vi alltid utgår från att barnen är kompetenta och vill lära och utvecklas. Vi anser att förskoletiden ska vara en givande tid fylld med lustfyllt lärande i en trygg miljö. Hos oss får alla barn synas och höras och vi anpassar vår planering efter barnens intressen och erfarenheter. Våra pedagoger arbetar aktivt med att reflektera om vår verksamhet utifrån barnens perspektiv och vi använder oss av observation och analyser för att planera vår verksamhet så att barnen får en givande tid hos oss.

  En förskola i Vårberg med goda samarbeten

  På vår förskola i Vårberg har vi ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Därför anordnar vi informationsmöten, utvecklingssamtal och föräldraråd där du har möjlighet att påverka vår verksamhet. Vi har även en god dialog med dig både vid lämning och hämtning och du får muntliga rapporter om vad ditt barn har varit med om under dagen.


  Här kan du läsa mer om Kungshatten