×
 

Om vår inskolning

Våra förskolor fungerar som ett komplement till hemmet och erbjuder barnen en funktionell och tilltalande miljö med en mångfald av olika stationer och aktiviteter i mindre grupper som alltid är tillgängliga. Vi arrangerar meningsfulla sammanhang för att dagligen locka och utmana barnen i deras vardag. Mångfalden av aktiviteter och tillgången till rikt material ger barnen möjlighet att lära sig uttrycka sig på en mängd olika sätt, vilket skapar en bredd i barnets lärande under sin förskoleperiod.

Föräldraaktiv inskolning

Vi har föräldraaktiv inskolning där vårdnadshavaren eller annan närstående vuxen deltar i verksamheten tillsammans med sitt barn. Inskolningen startar med ett inskolningssamtal där vårdnadshavaren eller annan anhörig ges möjlighet att delge personalen sådant kring barnet som kan vara av vikt inför inskolningen. Exempelvis ges information hur barnet vill bli tröstat, speciella favoritsånger etcetera.

Insyn i förskolans verksamhet och arbetssätt

Redan från start delas barnen in i mindre grupper med olika aktiviteter som utmanar barnen i deras utveckling och lärande. Förskolans lärmiljö är tydlig och inspirerande med materialet tillgängligt i barnets höjd med tydliga guidebilder. Något som möjliggör för barnen att förse sig själva samt att lära sig ställa tillbaka materialet på rätt plats efter användandet för att det ska se fint ut för kompisen som kommer dit efter. Att ha allt material framme även till de yngsta grundas i en stark tilltro till barnen och deras kompetens. Inskolningen som är föräldraaktiv, pågår i tre dagar, och innebär att den som skolar in barnet är aktiv och hjälper till att fostra barnet in i förskolans inre och yttre miljö. Genom att medverka i olika aktiviteter och agera stöd i att introducera dess olika material för barnet, ges den närstående vuxne även insyn i förskolans verksamhet och arbetssätt. Något som förhoppningsvis genererar en god relation redan från start. När barnet sedan lämnas är det i dessa mindre grupper vi ges möjlighet att bygga upp en varaktig relation med barnet och visa att pedagogerna finns till för stöd och trygghet när vårdnadshavaren inte är närvarande.

Introduktions- och inskolningsmöte

Om barnet börjar i samband med höstterminen kommer barnet ingå i en gruppinskolning. Nya vårdnadshavare bjuds då in till ett introduktions- och inskolningsmöte som mer i detalj beskriver organisation, inskolningen, en dag på förskolan, bra att känna till, eventuella reaktioner hos barnet den första tiden, samt förskolans förväntan på den som skolar in barnet för att starten ska bli så positiv som möjligt för barnet. Om barnet däremot börjar mitt i terminen inbjuds barn och vårdnadshavare endast till ett inskolningssamtal samt till en uppföljning efter inskolningen. Det är av stor vikt för att inskolningen ska bli så bra som möjligt att personerna omkring barnet agerar positivt med en tydlig tillit för oss pedagoger. Barnet avläser snabbt hur reaktionen och relationen är mellan oss och föräldern/anhöriga.

Att tänka på inför inskolningen

När ni tackat ja till en plats hos oss, skickar vi all information ni behöver inför inskolningen. Pedagogerna på förskolan kommer även att kontakta er via telefon för att informera om inskolningen. Som vårdnadshavare eller närstående vuxen kan det vara en god idé att förbereda din arbetsplats på att du kommer att vara upptagen med att skola in ditt barn på förskolan under den närmaste tiden. Inskolningen blir ofta bäst när man kan ta det lugnt och känna sig avslappnad. Du kommer vara med i verksamheten under inskolningen och vi kommer att både vara inomhus och utomhus. Ta med extrakläder och regnkläder att lägga på hyllan. Du behöver också se till att förskolan har korrekta kontaktuppgifter till dig.

Vi ser fram emot en rolig tid och ett gott samarbete kring ditt/ert barn!

Pyss går till förskolan

För att ge både barn och vårdnadshavare en så trygg inskolning som möjligt påbörjar vi i Pysslingen förskolor, inskolningen redan innan det första besöket i förskolan, genom att boken “Pyss går till förskolan” kommer hem i brevlådan. 

I samtal om boken kan du och ditt barn  i lugn och ro förbereda er för mötet med förskolan. Boken finns också som film:

Du kanske också funderar på...

Flicka hänger upp kläder på förskolan

Vilka kläder behöver mitt barn på förskolan?

När ditt barn blir sjukt

Vad ska jag tänka på när mitt barn är sjukt?