×
 

Inskolning / introduktion i förskolan - en trygg start

Att börja i förskolan är en stor händelse för både ditt barn och dig. Vårt mål är att introduktionen i förskolan ska vara en spännande, lustfylld och trygg upplevelse för hela familjen. Här kan du läsa mer om den första tiden – inskolningen, eller som vi säger, introduktionen – i Pysslingen Förskolor.
Pedagog som interagerar med ett barn på förskolan

Individanpassad introduktion

För att ge både dig och ditt barn en trygg start i förskolans värld arbetar vi med individanpassad introduktion. Det betyder att vi tar hänsyn till ditt barns ålder, förutsättningar och tidigare erfarenheter. Det är också viktigt för oss att lyssna in vad just ditt barn och du som vårdnadshavare behöver. Det innebär att introduktionen kan se lite olika ut för varje familj.

Förbered barnet

Redan innan ert första besök hos oss påbörjar vi introduktionen genom att skicka er boken “Pyss går till förskolan”. Läs och samtala gärna om boken med ditt barn för att på så sätt förbereda barnet inför mötet med förskolan.

Om ni inte fått boken hemskickad finns den på barnets hylla första dagen i förskolan. Boken finns också som film.

Lära-känna-samtal

Inför introduktionen blir du kontaktad av förskolans pedagoger för ett samtal där ni får lära känna varandra. Pedagogerna berättar för dig om hur introduktionen går till, vad som förväntas av dig och vem på förskolan som ansvarar för just ditt barn under introduktionen. Ni samtalar också om introduktionens längd och upplägg.

Pedagogerna vill gärna veta mer om ditt barn – allt för att kunna bemöta er på bästa sätt och anpassa introduktionen efter ditt barns behov.

Föräldraaktiv introduktion

Vi tillämpar föräldraaktiv introduktion. Det innebär att ditt barn under de första dagarna får upptäcka och utforska förskolan tillsammans med dig.

Som vårdnadshavare deltar du aktivt tillsammans med ditt barn i sångstunder, blöjbyten, måltider och andra moment. På så vis får du en god inblick i förskolans rutiner.

När barnet efter hand blir tryggare, får du under korta stunder lämna ditt barn på avdelningen tillsammans med pedagogerna. När ditt barn är redo och har etablerat en god kontakt med pedagogerna lämnar du barnet på förskolan. Det brukar ta ungefär tre till fem dagar. Det kan dock variera från barn till barn och vi anpassar detta efter ert behov.

Dina synpunkter är viktiga

För att vi hela tiden ska kunna utveckla vår verksamhet är det viktigt för oss att få ta del av din upplevelse om introduktionen och hur vi kan göra den ännu bättre. När introduktion är över bjuder vi därför in dig till ett uppföljningssamtal där du och ditt barns pedagoger pratar om hur introduktionsperioden har varit.

Du kommer också att få ett skriftligt frågeformulär med möjlighet att komma med förbättringsförslag. 

Du kanske också funderar på...

Flicka hänger upp kläder på förskolan

Vilka kläder behöver mitt barn på förskolan?