×
 

Om Kungshatten

Vi är en Reggio-inspirerad förskola som utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk. Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande. Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas. Vår förskola ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande. Den ska aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter.

Nyfikenhet

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

Pedagogerna arbetar aktivt med att reflektera kring verksamheten utifrån barnens perspektiv. Dokumentationerna används för att synliggöra vad barnen sagt, gjort och lärt sig i olika undervisningssituationer. Detta återges till barnen och möjliggör nya tankar som för deras processer vidare.

Relationellt lärande

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Det relationella lärandet är en grundpelare i vår kunskapssyn. Barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang. Barnen delas in i mindre grupper varje dag och erbjuds aktiviteter både utomhus och inomhus.

Arbetet med barnen i mindre grupp ger varje barn förutsättning att bli sedd och få höras varje dag. Våra pedagoger arbetar medvetet med att lyfta barnens tankar och teorier samt skapa situationer där barnen får möta varandra i ett utforskande.

Utforskande lärmiljöer

Vi ser avdelningen som en verkstad där det erbjuds olika stationer för utforskande, lärande och lek. Våra pedagogiska miljöer utformas medvetet för att vara tydliga och inspirerande för barnen och erbjuda dem många möjligheter till utforskande.

Våra lärmiljöer är utformade utifrån vår tro på det kompetenta barnen. Vi vill att våra miljöer ger barnen förutsättningar att bli självgående, och själva få välja vilket material de vill använda. Detta innebär bland annat att vi möblerar våra avdelningar med låga bord, stolar och hyllor. Vi placerar även allt material inne på avdelningen i barnets höjd och strävar efter att presentera det på ett lockande och inspirerande sätt. 

En levande och utmanande ateljé är en viktig del i vår verksamhet. Vi arbetar löpande med introduktioner av olika bildspråkliga uttrycksformer såsom teckning, lera och måleri. Barnen får möjlighet att träna sig i och utveckla sitt hantverk i olika tekniker och uttrycksformer.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

pedagog hjälper barn sätta på stövel pysslingen förskola

"Hos oss på Kungshatten vill vi ha ett gott samarbete med dig som är vårdnadshavare."

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar