×
 

Om Järneken

Projekterande arbetssätt

På Järneken har vi ett projekterande arbetssätt där vi utgår från barnens intressen och behov. Vi utformar avdelningarnas lärmiljöer utifrån barnens ålder och förutsättningar och skapar hörnor som kan utmana dem vidare. Pedagogerna observerar och lyssnar in och är sedan aktivt medforskande i barnens projekt. 

Natur och miljö

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

pedagog hjälper barn sätta på stövel pysslingen förskola

“Genom en god och regelbunden kommunikation kan du vara med och påverka ditt barns utveckling och lärande på förskolan.”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar