×
 

Resultat i Järnekens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat där vi höjer vår rekommendationsgrad. Resultaten visar att vår fina förskola håller en hög och jämn kvalitet. 

Under året har vi fortsatt att utveckla våra lärmiljöer både inomhus och utomhus med målet att stimulera till lek, kommunikation och lärande för alla barn. Vi har arbetat aktivt för att också ge barnen möjlighet till återhämtning och vila, vilket syns i våra resultat. I år har vi också satsat extra mycket på att höja barnens digitala kompetens, även detta har våra vårdnadshavare uppmärksammat i enkäten. 

Vårt engagemang och vår öppna kommunikation leder till att både barn och vårdnadshavare känner sig trygga hos oss.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.