×
 

Våra inriktningar

Flickor skapar på förskola

Projektinriktat arbetssätt

På Järneken arbetar vi projektinriktat där vi utgår från barnens intresse och behov. Vi vill betona lekens betydelse för barnens utveckling och lärande.
barn lär sig om svampar i naturen pysslingen förskola

Natur och miljö

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Järneken är en förskola i Vällingby där vi lyssnar på barnen

På Pysslingen Järnekens förskola i Vällingby arbetar vi projekterande och utgår alltid från barnens intressen när vi planerar dagen. Här får barnen leka och lära i trygga miljöer som har utformats för att passa barnens åldrar samtidigt som barnen utmanas för att kunna utvecklas och bli självständiga individer. Våra pedagoger är engagerade i alla barn och är aktivt involverade i barnens projekt. Vi är en förskola i Vällingby där barnen får vara i fokus.

Natur och miljö på vår förskola i Nälsta

Vi är en förskola i Nälsta som brinner för natur och miljö. Hos oss får barnen lära sig omsorg om sin omgivande miljö samt till natur och samhälle. Vi nyttjar ofta vår fina gård och våra natursköna omgivningar där barnen får använda alla sina sinnen för att utforska och lära. Dessutom anordnar vi aktiviteter såsom löplopp, dans och rörelsebanor som gör förskoletiden till en lustfylld erfarenhet för alla barn. När barnen mår bra kan de på ett effektivt sätt utveckla sin förmåga att lära.

En förskola i Vällingby där vi skapar bra relationer

För att både du som vårdnadshavare och ditt barn ska uppleva vår förskola som en trygg plats arbetar vi med god och regelbunden kommunikation. Våra pedagoger har en dialog med dig både vid hämtning och lämning och vi uppmuntrar alltid barnet att själv berätta om sin dag och stöttar när hjälp behövs.

Här kan du läsa mer om Järneken.