×
 

Våra inriktningar

Pojke springer på förskola

Hälsa/rörelse

- man måste må bra i kropp och knopp för att ha energi till att lära sig nya saker

Natur

- vår verksamhet sker mycket utomhus på gården eller i skogen

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Törnskogen är en förskola i Sollentuna med rörelseglädje

Törnskogen är en förskola i Sollentuna där vi inspirerar barnen till rörelseglädje. Genom att tidigt i barnens liv introducera hälsa och rörelse kan barnen utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga. Vi mixar planerade pedagogiska aktiviteter med fri lek för att varje dag på förskolan ska vara utvecklande och lustfylld. Vi jobbar även mycket med vila och återhämtning samt vikten av att äta rätt för att barnen ska veta vad som krävs för att må bra. 

En förskola i Sollentuna med lek i naturen

På Törnskogens förskola i Sollentuna utforskar vi ofta vår omgivning och gör utflykter till vår närmiljö där barnen får upptäcka naturen. Barnen får använda alla sina sinnen och lära sig allt om hur vi tar hand om vår miljö på bästa sätt. Våra pedagoger finns med på barnens nivå hela tiden och uppmuntrar deras nyfikenhet för att barnen ska kunna skapa en relation till naturen. Mycket av det vi hittar ute tar vi med oss in och jobbar vidare med på förskolan för att fördjupa oss och lära oss mer om djur och natur.

Dagliga möten med vårdnadshavare

De dagliga mötena vid lämning och hämtning är viktiga för oss. Här får vi möjlighet att kommunicera om ditt barns trivsel och utveckling samt hur dagen på förskolan har varit. Varje termin har vi dessutom flera möten, såsom utvecklingssamtal och förskoleråd, där du kan vara med och påverka vår verksamhet.


Här kan du läsa mer om Törnskogen.