×
 

Om Törnskogen

Hälsa och rörelse

I förskolan finns en unik möjlighet att inspirera till rörelseglädje tidigt i barnens liv. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Barn ska få röra sig på många olika sätt i förskolan, och mycket går att göra med små medel. Vi behöver också lära våra barn hur viktigt det är med återhämtning och vila samt hur viktigt det är att äta rätt. Vi arbetar därför medvetet med att skapa ett lustfyllt och nyfiket förhållningssätt till mat samtidigt som vi pratar om vad kroppen mår bra av och vad den behöver.

Natur

Naturmiljöer bjuder ofta in till lek och utforskande, och kan ge barnen rika sinnesupplevelser genom lukt, ljud, känsel, syn och smak. Vi använder naturmiljöer och grönområden som finns i vårt närområde. Om barn får vistas mycket i sin närmiljö kan de skapa en relation till naturen och även ett intresse för att närmiljön ska finnas kvar. Att vårda sitt närområde bidrar till att området blir viktigt och kan leda till att barnen vill fortsätta att vara rädda om det.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar