×
 

Resultat i Törnskogens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat, som visar att vårt arbete med att försöka bibehålla en hög nöjdhet hos våra vårdnadshavare har gjort skillnad även detta år. 

Resultatet visar också att våra vårdnadshavare fortsatt upplever att deras barn är trygga på förskolan, liksom att de är fortsatt nöjda med pedagogernas engagemang och bemötande. 

Det är roligt att se att vårt arbete med att skapa stimulerande lärmiljöer syns och uppmärksammas av våra vårdnadshavare. 

Årets resultat visar att vår verksamhet är stabil och att våra familjer trivs hos oss. Vi kommer att fortsätta utveckla verksamheten för att säkerställa att vi även framåt håller en hög kvalitet.

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling