×
 

Resultat i Törnskogens undersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat. Det visar att vårt arbete med att behålla en hög nöjdhet hos våra vårdnadshavare återigen har gett resultat. Vår nöjdhetsgrad och rekommendationsgrad är fortsatt hög och har faktiskt ökat ytterligare jämfört med förra året. Resultatet visar också att våra vårdnadshavare fortsatt upplever att deras barn är trygga på förskolan och fortsatt är nöjda med pedagogerna.  

Årets resultat visar på att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs hos oss. Vi har aktivt arbetat med att utveckla lärmiljön inomhus, framför allt när det gäller pedagogiskt material, vilket också har gett resultat.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.