×
 

Resultat i Törnskogens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat, som visar att vårt arbete med att försöka bibehålla en hög nöjdhet hos våra vårdnadshavare har gett fantastiska resultat även detta år. Vår nöjdhetsgrad och rekommendationsgrad har ökat och det visar att vi fortsätter göra rätt aktiviteter. 

Resultatet visar också att våra vårdnadshavare fortsatt upplever att deras barn är trygga på förskolan, liksom att de är fortsatt nöjda med pedagogernas engagemang och bemötande. 

Det är roligt att se att vårt arbete med att skapa stimulerande lärmiljöer syns och uppmärksammas av våra vårdnadshavare. 

Årets resultat visar på att vår verksamhet är stabil och att våra familjer trivs hos oss. Vi kommer att fortsätta utveckla verksamheten för att säkerställa att vi även framåt håller en hög kvalitet.

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.