×
 

Resultat i Sanduddens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi ser mycket allvarligt på årets resultat och vi har ett pågående arbete med att gå till grunden med detta. 

Vi ser att vi fallit inom flera viktiga områden och vi arbetar utifrån olika aspekter för att komma tillrätta med varje del som är av betydelse för en nödvändig förändring.

Förskolans arbete med trygghetsvandringar där alla barn, i olika situationer, får möjlighet att fundera kring sin förskola och möjlighet att koppla en känsla till olika rum och utrymmen, ger fortsatt god effekt. Detta ser vi genom ett fortsatt starkt resultatet på området trygghet. Vi tror även att det utökade samarbetet mellan förskolans alla avdelningar är en del i trygghetsaspekten. 

Barnens trygghet och säkerhet är i främsta fokus även under tider av förändring.

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.