×
 

Om Sandudden

På Sanduddens förskola står det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet i fokus och vi utformar verksamheten efter barnens nyfikenhet och intressen.


Vi pedagoger arbetar med att vara närvarande, aktivt deltagande och medforskande i barnens lek, för att kunna vidareutveckla leken och ge barnen de utmaningar och den stimulans de behöver. Miljö, material och aktiviteter utvecklas och förändras utifrån barnens intressen och behov.

För oss på Sandudden är det viktigt att barnen känner att de har inflytande över sin vardag och att de känner sig lyssnade på, för att kunna utvecklas och lära sig saker. Därför försöker vi fånga stunden och följa barnen i deras tankar och idéer. När vi ser att barnen visar intresse och nyfikenhet för olika områden, till exempel språk/bokstäver, matematik och naturvetenskap tar vi tillvara detta och följer upp det i vår dagliga verksamhet.

Vi arbetar kontinuerligt med hur vi bemöter varandra och hur man är en bra kompis för att skapa ett positivt och empatiskt klimat på förskolan.

Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar