×
 

Hantering av synpunkter

För att alla barn ska få en trygg och stimulerande tillvaro ställer vi höga krav på våra förskolor som helhet. Vi vill att du som vårdnadshavare har höga förväntningar på förskolans kvalitet och därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister så att vi kan förbättra och utveckla verksamheten.

Förskolan tar emot alla synpunkter på verksamheten, både stora som små. Ibland är det en synpunkt som vi måste utreda för att se hur vi kan förbättra vår utbildning innan vi återkopplar till dig som har lämnat synpunkter. 

Här följer en kortfattad beskrivning av hur vi tar hand om och utreder inkomna synpunkter

  1. Återkoppling sker inom 24 timmar från att synpunkter inkommit till oss. 
  2. Vi informerar dig om vi bedömer att en utredning krävs eller om ärendet går att hantera direkt.
  3. En eventuell utredning ska ske skyndsamt men kan i vissa fall ta upp till tio arbetsdagar från att synpunkter inkommit till oss. Efter avslutad utredning får du som lämnat synpunkter återkoppling muntligt eller skriftligt. 
  4. Om vi, genom utredningen, bedömer att det har uppstått någon brist hos oss kommer vi att återkoppla till dig hur vi planerar att åtgärda aktuell brist.
  5. Utredningar kopplat till inkomna synpunkter är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete inom Pysslingen Förskolor. 
  6. Vi sparar dokumentation på genomförda utredningar i 5 år. 

Kontakta förskolepersonal eller rektor 

Har du synpunkter på verksamheten bör du i första hand vända dig till förskolan eller aktuell förskolepersonal. Skulle du inte få den hjälp du efterfrågar av personal på förskolan rekommenderar vi dig att kontakta rektorn eller någon ur ledningsteamet. Synpunkter kan lämnas på flera sätt: skriftligt, muntligt eller via besök. Om synpunkterna av någon anledning inte kan lämnas till rektor, hör av dig till ansvarig skolchef. Kontaktuppgifter till rektor, ledningsteam och skolchef hittar du på förskolans hemsida under rubriken Kontakt i menyn, eller genom att söka här.

Kontakta huvudman

Enligt skollagen ska huvudmannen, alltså nivån över rektor, ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du fortfarande inte är nöjd kan du alltså vända dig till förskolans huvudman genom att kontakta Pysslingens växel 08-451 54 00, maila info@pysslingen.se, eller skicka ett brev till Pysslingen Förskolor AB, Box 213, 101 24 Stockholm.

Kontakta kommunen

Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha kontaktat huvudman kan du vända dig till den kommun som förskolan ligger i.

Visselblåsning

Visselblåsning innebär att du kan rapportera in något helt anonymt. Då hanteras ärendet genom en fristående process. Du kan i så fall göra din anmälan på tre olika sätt:

• Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget Trumpet.

• Skriv ett brev och sänd till Trumpet, Box 479, SE-201 24 Malmö.

• Ring till 020 – 10 30 91 (linjen är alltid öppen).