×
 

Vår inriktning

Åldersindelade barngrupper

‒ utveckling och lärande över tid

Här går ditt barn med jämnåriga. Våra pedagoger skapar trygghet och följer ditt barn under hela förskoletiden, från liten till stor.

Lustfyllt och omsorgsfullt lärande

Vi arbetar aktivt på olika sätt för att skapa en trygg, föränderlig och utvecklande lärmiljö för ditt barn.
Pedagog på förskola äter med barnen

Det professionella mötet

Vi bemöter både ditt barn och dig som vårdnadshavare på ett positivt sätt med nyfikenhet, öppenhet och respekt.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Pomperipossa är förskolan i Västerås där vi utgår från barnen

På Pomperipossas förskola i Västerås arbetar vi med åldersindelade grupper. Barnen får leka och lära i säkra och trygga miljöer som utmanar och främjar barnens nyfikenhet. Vi jobbar också i mindre grupper uppdelade efter barnens behov och intressen. Mindre grupper innebär att varje barn får större möjlighet att höras och synas och får lättare att lära sig. Eftersom grupperna varierar skapas möjligheter till nya och spännande möten mellan barnen, men också mellan barn och pedagoger.

En förskola i Västerås där lärande och utveckling är i fokus

Genom observation, analys och reflektion arbetar vi aktivt med att skapa en trygg och lustfylld miljö där barnen får den utmaning och stimulans de behöver. Våra pedagoger är alltid närvarande och ger det stöd som behövs för att varje dag på förskolan ska vara rolig och utvecklande. Planerade pedagogiska aktiviteter blandas med fri lek i våra föränderliga lärmiljöer.

Det dagliga mötet med vårdnadshavare 

En god kontakt med sig som vårdnadshavare är viktigt för oss. Vi har dagliga samtal både vid lämning och hämtning där vi ger en muntlig rapport om barnets dag på förskolan. Vi bjuder in till utvecklingssamtal och föräldramöten varje termin där du får dela med dig av dina idéer och vara med och påverka vår verksamhet framåt.


Här kan du läsa mer om Pomperipossa.