×
 

Lämna synpukter

För att alla barn ska få en trygg och stimulerande tid ställer vi höga krav på våra förskolor som helhet. Vi vill att du som förälder har höga förväntningar kring förskolans kvalitet och därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister så att vi kan förbättra och utveckla verksamheten.

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten bör du i första hand vända dig till förskolan eller aktuell förskolepersonal. Skulle du inte få den hjälp du vill av personal på förskolan bör du som nästa steg kontakta rektorn eller någon ur ledningsteamet. Synpunkter och klagomål kan lämnas på flera sätt: skriftligt, muntligt eller via besök. Om synpunkterna eller klagomålen av någon anledning inte kan lämnas till respektive rektor, hör av dig till ansvarig skolchef. Kontaktuppgifter till respektive rektor, ledningsteam och skolchef hittar du på förskolans egen hemsida genom att söka här.

Enligt skollagen ska huvudmannen, alltså nivån över rektor, ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du fortfarande inte är nöjd kan du alltså vända dig till förskolans huvudman genom att kontakta Pysslingens växel 08-451 54 00, maila info@pysslingen.se, eller skicka ett brev till Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Box 213, 101 24 Stockholm.