×
 

Vill du veta mer om Skogen?

Varmt välkommen på visning till oss på Skogen! 
Det är öppna visningar så du behöver inte föranmäla dig till förskolan.

Tisdagen 12/10 9.00-9.30

Tisdagen 16/11 9.00-9.30

Tisdagen 14/12 9.00-9.30

På visningarna får du möjlighet att se våra lokaler och en pedagog kommer ta emot er för att berätta mer kring vår verksamhet. Det finns också möjlighet att då ställa frågor till pedagogerna.