×
 

Vår inriktning

Reggio Emilia-inspirerad förskola

Vi ser barnen som aktiva, kompetenta från början med lust att lära och växa. Vår verksamhet präglas av utforskande och delaktighet.

Projektinriktat arbetssätt

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Vid hämtning får du en muntlig rapport om vad barnet har varit med om under dagen.

Mindre grupper

Barnen delas in i mindre grupper med olika aktiviteter som utmanar barnen i deras utveckling och lärande. Det sociala samspelet är en viktig del i verksamheten.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Pysslingen Skogen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Hammarbyhöjden

  Skogen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Hammarbyhöjden där vi sätter barnens utveckling först. Vår pedagogiska miljö är utvecklad för lärande och lek med olika stationer där barnen kan utveckla sina kreativa tankar. Vi har en fin ateljé där vi skapar, målar och leker med lera. På vår härliga gård finns det gott om plats för barnen att leka och utveckla sin motorik. Hos oss får barnen utforska sin nyfikenhet och lära sig nya kunskaper som de tar med sig vidare i livet.

  En projektinriktad förskola i Hammarbyhöjden

  På Skogens förskola i Hammarbyhöjden arbetar vi projektinriktat och utgår från barnens intressen och erfarenheter. Genom att observera, analysera och reflektera över barnens lek kan vi planera vår verksamhet så att den anpassas efter barnen. Vi delar in barnen i mindre grupper där vi gör olika aktiviteter både inomhus och utomhus. På så vis blir alla barn sedda och hörda och får lära sig tillsammans i meningsfulla sammanhang. Våra pedagoger finns alltid närvarande på barnens nivå och stöttar när det behövs.

  Du får vara med och påverka ditt barns utveckling

  För att vår förskola i Hammarbyhöjden ska vara en trygg plats för både dig och ditt barn får du vara med och påverka vår verksamhet. Vi har flera mötesforum såsom utvecklingssamtal och föräldramöten där du kan dela med dig av dina tankar. Vi har också en årlig kundundersökning som är en del av vårt kvalitetsarbete på förskolan.


  Här kan du läsa mer om Skogen.