×
 

Resultat i Skogens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat som visar på ett fortsatt stort förtroende bland våra vårdnadshavare. Även fast vi haft ett annorlunda år i och med pandemin så har vår verksamhet bedrivits med hög kvalitet och stort engagemang. Vi tar med oss flera lärdomar från detta år som vi kan använda oss av kommande år, exempelvis hur vi kan synliggöra barnens lärprocesser genom pedagogisk dokumentation även i vår utemiljö.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.