×
 

Vår inriktning

Flickor skapar på förskola

Barnens arena

Östra Ekedal är barnens arena där vi tillsammans skapar lustfyllda aktiviteter som utgår från barnens nyfikenhet och lärande.
barn lär sig om svampar i naturen pysslingen förskola

Naturvetenskap och hållbar utveckling

Vårt arbete utgår från barnens nyfikenhet och frågor för naturvetenskapliga fenomen. Våra upptäckter i närområdet ligger ofta till grund för naturvetenskapliga projekt.
nyfiket barn har fångat en snigel pysslingen förskola

Naturen vid knuten

Barnen lämnar ofta gården för olika utflykter eller skogsaktiviteter. Närheten till både hav och natur gör att vi gärna drar ut på äventyr i vår närmiljö.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Östra Ekedal är en förskola i Gustavsberg med lekfulla lärmiljöer

På Östra Ekedals förskola i Gustavsberg arbetar vi projektinriktat där vi blandar planerade pedagogiska aktiviteter med fri lek. Vi utgår från barnens behov och intressen och våra lustfyllda lärmiljöer förändras ständigt för att barnen ska utmanas på en lagom nivå. Våra pedagoger observerar, analyserar och reflekterar över barnens lek för att erbjuda dem aktiviteter som utvecklar. Hos oss får barnen vara i fokus och varje förskoledag är fylld med lärande och lek.

En förskola i Värmdö med naturen runt hörnet

Östra Ekedals förskola i Värmdö ligger i ett vackert område med naturen runt hörnet. Vi gör ofta utflykter till skog och hav där barnen får upptäcka djur och natur. De får med sig kunskap om vår omgivning och lär sig vikten av att värna om vår miljö. Vi har en inriktning mot naturkunskap och mycket av det vi upptäcker i naturen tar vi med oss in och arbetar vidare med. På vår fina gård finns det gott om plats för barnen att röra på sig och utveckla sin motorik.

Förskolan i Gustavsberg där du kan vara med och påverka

På vår förskola i Gustavsberg kan du som vårdnadshavare vara med och påverka verksamheten. Vi bjuder in till flera möten under läsåret, såsom vårdnadshavarmöten och samråd där du kan lyfta dina frågor och funderingar. Vi skickar även ut en enkät till dig varje år som som en del av vårt kvalitetsarbete.


Här kan du läsa mer om Östra Ekedal.