Om Maria Ro

Med läroplanen som utgångspunkt arbetar vi på Maria Ro utifrån ett tematiskt arbetssätt. Vårt syfte är att nå ett mångsidigt lärande utifrån barnens erfarenhetsvärld och intressen, där barnen får möjlighet till inflytande och delaktighet.

Trygg miljö - Vi erbjuder barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek för ett lustfyllt lärande.

Mullegrupp för våra femåringar - verksamheten sker ute i naturen och i förskolans närområde. Barnen får använda sin naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje och utveckla sin ansvarskänsla för allt levande.

Genom Mullegruppen får barnen större möjligheter att uppleva med hela kroppen och alla sina sinnen, samtidigt som de övar motorik, språk, matematik, teknik och naturvetenskap. Mullegruppen gör även egen mat ute i naturen några dagar i veckan.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pyss och Ling läser och vilar på förskolan

Så arbetar vi

Första tiden på Pysslingen Maria Ro kommer barnet att vistas på förskolans nedre plan. Här har vi tre avdelningar för våra yngre barn. Utifrån ålder organiserar vi dagen, utformar avdelningen och anpassar lekmaterial. Vi har även en gemensam gård utomhus, där vi är ofta är tillsammans alla tre avdelningarna.

På vår äldrebarnsavdelning som ligger på förskolans övre plan har vi tre avdelningar. På två av dem finns barn som är tre till fyra år. På avdelningen med de äldsta barnen, femåringarna, bedriver vi Mulleverksamhet tre dagar i veckan.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom kommunens ramtider. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.