×
 

Om Maria Ro

Med förskolans läroplan som utgångspunkt arbetar vi på Maria Ro för att nå ett mångsidigt lärande utifrån barnens erfarenhetsvärld och intressen, där barnen får möjlighet till inflytande och delaktighet.

Rörelse

Redan från tidig ålder vill vi inspirera barn till rörelseglädje genom planerade aktiviteter och inspirerande lärmiljöer. Detta göra att barnen utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik, koncentrationsförmåga, självförtroende och självbild. Vi lägger även stor vikt vid vila och avslappning för att ge barnen tid för återhämtning.

När vi inspirerar barn till rörelse skapar vi hållbara barn. I förskolans läroplan står det att hälsa och välbefinnande ska genomsyra utbildningen.

Utomhuspedagogik

Vi arbetar med Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik med naturen och vår närmiljö som lärmiljö. Utomhusvistelse gynnar barns inlärningsförmåga och leder till ökad rörelse. Det ger även barnen större möjligheter att uppleva med hela kroppen och alla sina sinnen, samtidigt som de övar motorik, språk, matematik, teknik och naturvetenskap.

Vi jobbar med Mulle- Knytte- och Knoppverksamhet där barnen får använda sin naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje och utveckla sin ansvarskänsla för allt levande. Tillsammans med de äldsta barnen lagar vi ofta vår egen lunch ute i naturen över öppen eld.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar