Resultat i Maria Ros kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar att vi har ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. Det gäller främst informationen kring hur barnen utvecklas på förskolan, men även informationsflödet i vardagen till våra vårdnadshavare. Vi kommer därför lägga tid på att se över utvecklingssamtalets innehåll för att säkerställa att våra vårdnadshavare får en god insyn i sina barns utveckling på förskolan.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.