×
 

Vår inriktning

pojke som springer ute på förskolegård

Rörelse

Forskning visar att barn i Sverige rör sig för lite, något vi på Maria Ro vill ändra på. Hos oss ger vi varje barn förutsättningar till rörelseglädje för att inspirera till fortsatta goda vanor genom hela livet.
Skogsmulle figur

Utomhuspedagogik

Flera av våra pedagoger har genomgått Friluftsfrämjandets Mulleutbildning. Vi arbetar med naturen som lärmiljö och gör ofta utflykter i vårt närområde. Barnen får använda sin upptäckarglädje och utveckla sin ansvarskänsla för allt levande.

Så ser det ut hos oss!

I filmen får du se hur det ser ut hos oss och möta en av våra pedagoger.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Maria Ro är förskolan i Mariastaden där vi utgår från barnens intressen

Pysslingen Maria Ro är en förskola i Mariastaden där barnen får möjlighet att påverka verksamheten. Genom observationer, analyser och reflektioner anpassar vi vår planering efter barnens intressen och erfarenheter. På så vis får barnen ett mångsidigt och lustfyllt lärande där de får vara delaktiga. Vi vill inspirera barnen till att våga prova nya saker och ge dem lagom svåra utmaningar för att de ska kunna utvecklas till självständiga och starka individer.

En förskola i Helsingborg med fokus på rörelse och utomhuspedagogik

På Maria Ro förskola i Helsingborg är rörelse och utomhuspedagogik en del av vardagen. Vi vill att varje barn redan från tidig ålder ska få med sig vikten av utevistelse och fysisk aktivitet, men även av avslappning och återhämtning. Med roliga aktiviteter i inspirerande miljöer får barnen utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och sitt självförtroende. Hälsa och välbefinnande ingår i vår läroplan och är något som finns med oss genom hela utbildningen. Vi har även Knopp-, Knytte- och Mulleverksamhet och gör ofta utflykter i vårt närområde där barnen får upptäcka naturen.

Förskolan i Mariastaden där föräldrar är delaktiga i verksamheten

För oss är det viktigt att ha en god kommunikation med dig som vårdnadshavare. Vi har dagliga samtal vi lämning och hämtning och anordnar flera mötesforum där du kan vara med och påverka verksamheten. Vi har bland annat föräldramöten, föräldraråd och föräldrafika där du får dela med dig av dina tankar och idéer.


Här kan du läsa mer om Maria Ro.

Maria Ro

Besöksadress

Ormvråksgatan 65

25449 Helsingborg

Postadress

Ormvråksgatan 65

25449 Helsingborg

Kontakt

042-18 30 03