×

Välkommen till Pysslingen Förskolor Maria Ro i Helsingborg

‒ trygghet, kompetens och Mullegrupp

Förskolan Maria Ro ligger i det natursköna området Mariastaden i norra delen av Helsingborg. Vi håller till i stora ljusa lokaler i en trygg, utforskande och lärorik miljö. Vi har egen kock som lagar god och näringsrik mat till alla våra barn varje dag.

Varmt välkommen till oss!

Läs mer om oss

Vår inriktning

Trygg miljö

- vi erbjuder barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek för ett lustfyllt lärande.
Flicka målar med grön färg på förskola

Det kompetenta barnet

- vi ser det kompetenta barnet som en del av sin egen läroprocess med en stark drivkraft att utforska världen med oss som närvarande och vägledande pedagoger.

Mullegrupp för våra femåringar

- verksamheten sker ute i naturen och i förskolans närområde. Barnen får använda sin naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje och utveckla sin ansvarskänsla för allt levande.

Så ser det ut hos oss!

I filmen får du se hur det ser ut hos oss och möta en av våra pedagoger.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Maria Ro

Besöksadress

Ormvråksgatan 65

25449 Helsingborg

Postadress

Ormvråksgatan 65

25449 Helsingborg

Kontakt

042-18 30 03

På gång hos oss