×
 

Våra inriktningar

Pojke springer på förskola

Rörelse

‒ rörelse och fysisk aktivitet ger positiva effekter på exempelvis barns inlärnings- och koncentrationsförmåga, därför är detta en integrerad del av vår dagliga verksamhet.

Utomhusvistelse

‒ alla våra barn vistas utomhus dagligen. Förskolans läge med närhet till både city och natur ger oss goda möjligheter till utflykter och att utforska vår närmiljö.

Hälsofrämjande förskola

‒ hälsofrämjande arbete genomsyrar hela vår verksamhet. Vi lägger grunden till ett livslångt intresse för sunda levnadsvanor.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Lyckan är en förskola i Kristianstad med fokus på rörelse och hälsa

På Pysslingen Lyckans förskola i Kristianstad arbetar vi mycket med rörelse och hälsa. Vi har fysiska aktiviteter och fri lek på schemat varje dag för att barnen ska kunna utveckla sin kroppsmotorik och få en sund inställning till hälsa och motion. Rörelseglädje är något vi strävar efter och vi samarbetar med flera lokala föreningar för att barnen ska få prova på olika idrotter och skapa ett intresse för fysisk aktivitet. 

En förskola i Kristianstad med utvecklande lärmiljöer

På Lyckans förskola i Kristianstad vistas vi ofta ute på vår fina gård som inspirerar till rörelse. Vi gör även utflykter till skog och grönområden i vår närmiljö där barnen får lära sig mer om djur och natur. Precis intill förskolan ligger vårt rörelserum som vi använder varje vecka och de äldre barnen på förskolan får besöka Friskis & Svettis för härliga motionspass som ger glädje och utveckling. Rörelse är ett av våra verktyg för att stärka barnens inlärning, koncentrationsförmåga och självförtroende. Fysisk aktivitet har en positiv påverkan på bland annat inlärning av matematik och språk.

Nära samarbete med dig som vårdnadshavare

Vi strävar alltid efter att ha en god relation med dig som vårdnadshavare för att ditt barns förskoletid ska bli bästa möjliga. Vi har dagliga samtal vi lämning och hämtning och bjuder in till föräldramöte, utvecklingssamtal och förskoleråd där du har möjlighet att påverka vår verksamhet.


Här kan du läsa mer om Lyckan.