×
 

Våra inriktningar

barn lär sig om svampar i naturen pysslingen förskola

Natur

‒ en stor del av vår undervisning sker ute i naturen; i skogen eller närliggande naturreservat.
Pojke springer på förskola

Hälsa/rörelse

‒ hälsofrämjande arbete genomsyrar hela vår verksamhet. Vi lägger grunden till ett livslångt intresse för sunda levnadsvanor.
Pojke vattnar plantor

Grön Flagg

‒ hela verksamheten präglas av vårt arbete med hållbar utveckling.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Vildriket är en förskola i Kristianstad med naturen i fokus

Vildriket är en trygg och omsorgsfull förskola i Kristianstad. Vi vistas ofta i naturen i förskolans närmiljö. När barnen får vara ute i naturen skapar vi rörelseglädje och minskar stress. Barnens motorik utvecklas och deras koncentrationsförmåga stärks, vilket leder till lättare och mer lustfyllt lärande. Våra pedagoger är med barnen hela vägen och hjälper dem att utforska djur och natur. Barnen får från tidig ålder respekt för allt levande, något de bär med sig resten av livet. Vi har också Mulleverksamhet där barnen lär sig om friluftsliv.

En hållbar förskola i Kristianstad

Vildriket är hållbar förskola i Kristianstad där vi arbetar med Grön Flagg, som är Håll Sverige Rents verktyg för hållbar utveckling. Barnen får bland annat fördjupa sig i uttrycket ”från jord till bord” genom egna odlingar som vi har på vår fina gård. Det vi odlar används sedan av våra kockar i deras matlagning. Vi lär oss också om vikten av sopsortering och att inte skräpa ner i naturen. Vi vill att barnen ska få respekt för vår miljö och lära sig ta hand om vår planet på bästa sätt.

Nära samarbete med familjen

För att vår förskola i Kristianstad ska vara en trygg plats har vi ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare. Vi har en öppen dialog vi lämning och hämtning om barnets trivsel och vad vi har gjort under dagen.Vi bjuder också in till flera möten under terminen där du kan vara med och påverka vår verksamhet och ditt barns utveckling.


Här kan du läsa mer om Vildriket.

barn och pedagog står och tittar på djur i en hage