×
 

Våra inriktningar

Natur

‒ vår verksamhet sker mycket utomhus. Med hjälp av förskolans elcyklar tar vi oss ofta till olika naturområden och parker. För de äldre barnen har vi särskilda utegrupper.
Mörkhårig flicka tittar in i kameran

Femårsverksamhet

‒ för att utmana och förbereda våra femåringar inför skolstarten.
Flicka vattnar plantor

Projektinriktat, utforskande arbetssätt

‒ med barnens intressen som utgångspunkt.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Landborgen är en välkomnande förskola i Helsingborg 

På Landborgens förskola i Helsingborg välkomnar vi alla familjer och skapar tillsammans en trygg förskola med mycket värme. Vi planerar vår verksamhet efter barnens intressen och erfarenhet och varvar pedagogiska aktiviteter med fri lek. Vi arbetar på ett projektinriktat sätt där alla barn får känna sig sedda och hörda. Våra nyfikna pedagoger observerar och reflekterar över barngruppens behov och vi arbetar mycket med trygghet och tron på det kompetenta barnet. 

En förskola i Helsingborg med pedagogiska miljöer

Landborgens förskola i Helsingborg är en förskola med pedagogiska miljöer som bjuder in till både lek och lärande. Vi har en fin innergård där barnen har möjligheter till rörelseglädje och att utveckla sin motorik. Rörelseövningar är en del av vår vardag då detta främjar barnens hälsa och har positiva effekter på koncentrationsförmåga och inlärning. Vi gör ofta utflykter till spännande platser i vår närmiljö där barnen får upptäcka nya saker och får nya erfarenheter de kan ta med sig in på vårt arbete på förskolan.

God kommunikation med dig som vårdnadshavare

En god kommunikation med dig som vårdnadshavare är av yttersta vikt för att både du och ditt barn ska känna er trygga hos oss. Vi uppmuntrar barnen till att själva berätta om sin dag på förskolan när du hämtar, självklart med stöd av våra pedagoger. Du har också möjlighet att påverka vår verksamhet i Föräldrarådet där vi bjuder in vårdnadshavare till att diskutera frågor som rör skolan.


Här kan du läsa mer om Landborgen